onsdag 16 december 2009

Koppartorps skola

Koppartorp skola byggdes år 1900. Marken där skolan uppfördes skänktes av Koppartorps gård.
Kostnaden för bygget beräknades till:
Materialkostnader 9 003,67
Träarbeten och målningsarbeten 6 405,00
För Koppartorps skolas uppförande totalt: 15 408,67

Några av lärarna vid Koppartorp skola:

Småskolan
Klass 1-2
1902-44 Minna Karlsson
1944-49 Signe Jonsson
1949-52 Dolora Lundin
1952-53 Maj-Britt Nilsson
1953-56 Berta Furuhem
1956-62 Margit Brunnsäter

Vikarier på 50-talet:
Fröken Skagerlind
Fru Westerlund
Karin Svensson
Fröken Johansson

Storskolan
Klass 3-6
1900-1917 Josefina Ek
1917-52 John Eriksson
Klass 5-6
1952-55 Nils Rämgård
1955-56 Erik Fröberg
1956-57 Åke Ågren
1957-62 Leif Brunsäter, Margit Brunsäter

Vikarier
Per-Olov Sköld
Nils Andersson
Axelsson
Karin Ekelöv

Skolbespisning infördes 1952. För den basade Margit Arrebäck och till sin hjälp hade hon Ingrid Olsson.
Minna Karlsson fick första tiden i lön 125 kr/kvartalet (årslön 500) För att få ut lönen måste hon gå från Koppartorp till Rinkesta gård, där lönen utbetalades av brukspatron Bonstedt. Då hon fått sina pengar måste hon nigande gå baklänges ut ur rummet. Detta var före 1914. Minna Karlsson hade under sin 45-åriga lärartid aldrig någon frånvarodag. År 1931 hade hennes lön stigit, då hade hon årslön 1650 kr. Då fick hon råd att skaffa sig en bil, en Ford.

fredag 11 december 2009

ALBERGA, Ekenslund 1:6

Avstyckat 28 november 1896 17,93 ar.
Såld till E G Landgren. Säljare J A Pettersson och E A Pettersson.

1898
Den 2 april såld till handlare Carl Gustaf Petersson.

Första gången man läser i folkbokföringen om Alberga är 1900.
Här bor då Karl Gustaf Pettersson, född 1861 i Lilla Mellösa. Han är gift med Ingegerd Sofia Olsson, född 1866 i Stockholm och de har barnen: Karl Herbert, född 1889 i Eskilstuna, Gustaf Arnold, född 1892 i Ärla och Johan Eskil, född 1894 i Ärla.

1910
Nu bor Johannes Andersson född 1862 i Stora Tuna här. Här bor också Anna Helena Westberg, född 1872 i Gäfle.


1920
20 september säljs ¼ av Alberga 17,93 ar (en andel Ekenslund) till
Charles Andersson. Samtidigt säljs ¾ av Alberga till änkan Johanna Adamsson och
änkan Olivia Andersson. Säljare är fröken Hanna Andersson.

1920
4 oktober säljs Alberga 17,93 ar till handlaren Gustaf Walfrid
Nilhén. Säljare Charles Andersson.
Nihléns hustru heter Agnes Regina Johansson, född 1879.
Det bor vid detta tillfälle 4 familjer i Alberga.

1925
23 maj säljs Alberga till Selma Matilda Larsson. Säljare är Gerd Augusta Carlsson.

Åren 1926-1930 bor Ahlström här.

Därefter kom Alton Palmquist, 1930-1944. Dessa var alltså handlare och Alberga en affär.
1951 kom Hansson hit och hade affär i cirka 2 år.

1948-1957 bor Georg Andersson här och
1957-1961 är det Folke Hansson.
Lars Erik och Majlis Johansson hade affären mellan 1957 till cirka 1968. De körde även omkring och sålde varor på landsbygden. Deras dotter Ingalill bodde därefter i huset.
Lars-Erik och Majlis Johansson lade ner affären 1968 och från 1970 till 1993 bodde Arne och Ingalill Eriksson här, Ingalill är Lars-Erik och Majlis Johanssons dotter.

Conny Hellström köpte Alberga 1993 och han bor kvar där.