tisdag 15 mars 2011

Näst siste stinsen i Eklången


(Klicka på bilden så blir den större!)
Gösta Nilsson (1919-2009) stins vid Eklångens station 1947 – 1954. Han träffade en flicka från orten och blev Eklången trogen tills han befordrades till stationsinspektor vid Läggesta.

Har du minnen av Gösta Nilsson? Berätta för oss!

Söndagsskola i Frideborg 1931


Känner du igen förälder eller far- och morförälder på fotot?
(Klicka på bilden så blir den större)
Söndagsskola i Frideborg, möjligen år 1931. Pojken längst ut till höger i mellanraden är John Johansson, son till föreståndaren vid Eklångens station. Den lilla flickan, nr två från vänster i mellanraden, är Irma Olsson f 1926. Längst ner till höger sitter Helga från Vretstugan. Flickan längst fram till vänster är Anna-Lisa f.1923 syster till Margit Arrebäck.

Men vilka är de övriga?

En Eklångenprofil – Gottfrid Nykvist

En av de profiler som bott och verkat i Eklången är Gottfrid Nykvist.
Han bodde i Evaborg 1:15 som idag, under sommarhalvåret, bebos av Kerstin och Bengt Fittger.
Gottfrid föddes 25/9 1881 i Gropptorp, nära Marmorbyn i Sörmland, och kom till Eklången 1930. Gottfrid dog 9/10 1982 så han blev 101 år gammal.
Gottfrid var gift två gånger. Med sin första fru, Eva Margareta f. Jäder, hade Gottfrid tre barn – Ragnar, Siri och Rut.
Sedan Gottfrid blivit änkling gifte han sig med Greta som var syster till första hustrun. Deras gemensamma dotter hette Märta som på äldre dagar bosatte sig på Södermalm i Stockholm.

Gottfrid arbetade som snickare och tusenkonstnär, han jobbade med skogsarbete åt Björndammen och han hjälpte till vid många egnahemsbyggen i Eklången samt med den stora upprustningen av Rinkesta gård. I sin ungdom var han en tid stamanställd vid Kongl. Andra Svea Artilleriregemente.

Några av Gottfrids arbetsplatser under 55 års arbetsliv
Arbetsplats/Arbete/Slutat år
Kongl. Andra Svea Artilleriregemente /Konstapel/1901
Rosslinge/Trädg.dräng/1902
Åsby gård/”/1906
Rossviks säteri/Andraman i ladug./1908
Berga gård/Arbetsdräng/1911
Berga gård/” /1912
Berga Gård/Statardräng/1914
Wiby/Statkarl/1916
Eskilstunaortens mejeriförening m.b.p.a. Fiholm/Maskinist/1918
Grimsta/”/1918
Rinkesta Gård/”/1918
Rinkesta säteri/Slöjdare/1919
Lundby Säteri/Gårdskarl/1921
Flättorp/Ladugårdskarl/1922
Lundby Säteri/1927
Bolinder-Munktell/Städare/1947
Eskilstuna Fabriksaktiebolag/Skurare av kedjebrickor/1953


Gottfrid Nykvist rubrikernas man
På sin ålders höst blev Gottfrid Nykvist intressant för lokalpressen. 1961 skrevs det om att han tillhörde hemvärnet vid 80 års ålder. Tio år senare, när han fyllde 90, blev han uppmärksammad av tidningen och där berättade han att han tog en cykeltur på tio mil när det blev för långrandigt hemma. Han uppmärksammades av Folket och Kuriren på 92-årsdagen, 93-årsdagen och när han fyllde 95, 99 och 100.

Klipp ur GT 710929

När Gottfrid var 90 blev han tillfrågad om det inte var besvärligt att bo i den vedeldade stugan när han var så gammal. Men det tyckte han inte.
Men var det inte lite besvärligt att vara så gammal?
¬– Jo, jag blir litet yr när jag går upp på taket, erkände han.

Här prövar Gottfrid en Vespa på 50-talet.Det var inget besvärligt med vedeldning, ansåg Gottfrid.

(Klicka på bilderna så blir de större!)
Foton och information: Maritha Larsson.
Kan du bidra med minnesbilder om Gottfrid Nykvist, så hör av dig till oss!