fredag 12 februari 2010

Soldattorp i Eklången

I Eklången har funnits åtminstone två soldattorp.
Det ena var ”Skogsborg”, Eklången-Koppartorp, med rotenummer 1163 före år 1710 och nr 1105 efter detta år. Eklångens och Koppartorps gårdar delade på rotet varför torpet placerades på gränsen mellan de bägge gårdarna. Torpet låg på koordinaterna X656863 Y155410, nuvarande ”Dalsäng”.
Den siste soldaten på torpet var Erik Wilhelm Åhrberg, (tidigare Åhlund) som antogs till krigstjänst i november 1876 och tjänade kronan till sitt avsked september 1902. Han dog, i en ålder av 70 år, den 2 augusti 1927.
Det andra soldattorpet var ”Solhem” i Flättorp. Rotenumret var 1164 fram till år 1710 och 1106 efter detta år. Torpet låg på koordinaterna X657191 Y155247.
Siste soldaten vid detta torp var Carl August Flätt (tidigare Jonsson) född i Ärla den 21 januari 1855. Han blev soldat på luciadagen 1875 och tog avsked den 6 september 1902. Flätt avled den 11 maj 1921.
Skylt för soldattorp nr 1091, Sågarsvedet, Stålråd, Öster Rekarne kompani.
År 1686 var torpets nummer 1153, numret 1091 fick torpet fr.o.m. år 1710.
Torpet är rivet men stod på koordinaten X656710 Y155146 nära nuvarande barnkolonin.Källa: Soldatregistret i Södermanland
Beträffande koordinaterna se Riksantikvarieämbetets karta här.

Har du en soldatskylt eller något annat som berättar om Eklången i gamla tider?
Hör av dig till oss!

>

onsdag 10 februari 2010

Då det fanns en bensinstation i Eklången
Pumpen på fotot är inte från Eklången
men en liknande fanns i byn.

Alton Palmqvist tvingades sälja Alberga och avveckla affären på grund av sjukdom under tidigt 40-tal.
Hans efterträdare hette Georg Andersson med fru Anna. Dessa hade anknytning till Katrineholm, om han var verksam som affärsman där är okänt. Georg tillträdde vid en tidpunkt då bensinen blev tillgänglig efter kriget, och kunde då tillhandahålla denna vara via en ålderdomlig bensinpump. Den fungerade så att bensinen pumpades upp i en glascistern rymmande ca 25 l gissningsvis, därefter ställdes kvantiteten in med ett handtag och bensinen rann med självtryck ner i bilens tank via en slang. Det var den tidens tekniska underverk.
Vid pensioneringen sålde Georg Andersson till Folke Hansson, en herre som hade ett förflutet inom skogsbruket. Hans bana blev emellertid kort och rörelsen övertogs av Lars-Erik Johansson som hade en affär i Stålboga. Den avyttrades och verksamheten flyttades till Eklången varifrån han även distribuerade varor med bil, varor som beställdes per telefon. Han lade ner verksamheten omkring 1941 och flyttade till Ärla. Lars-Erik hade även en kiosk vilk
en han hade öppen under icke affärstid d.v.s lördag-söndag dock icke hela dagarna.

Källa:Bengt Olsson Eskilstuna och Roland Arrebäck minns och Roland har skrivit ner

Georg Andersson sålde varor på krita.
Här är kontraboken för familjen Önnesjö.
Mats Önnesjö har originalet.