tisdag 12 oktober 2010

Reverteringsfabriken i Eklången


Foto ur Bengt Bengtssons skrift. Interiör från Eklångenfabriken cirka 1925.

År 1912 startade Emil Karlsson Arboga Reveteringsfabrik i Arboga. 1925 startade han en filial i Eklången.
Företaget tillverkade vassmattor, s.k. reverteringsmattor, som bestod av vasstrån sammanhållna av järntråd. Dessa mattor användes bl.a. som armering för purts på träväggar. Vassmattan spikades fast på träväggen och sedan lades ett skikt av murbruk på. Förutsättningen för att bruket skulle sitta kvar var just vassmattorna. Man gjorde också handgjorda drivbänksmattor av vasstrån och garn. Grundförutsättningen för vassfabriken var naturligtvis tillgången på vass. Denna säkrades genom arrende av Flättsjön, där det fanns gott om den varan. Vassen skördades under vintern på isen oftast genom slåtter med en liten lie.
År 1925–1939 arbetade Emils söner Karl, Klas och Holger i olika omgångar som platschefer i Eklången. Klas bodde i Björksätra 1929.
År 1931 dog Emil, och hans hustru Julia drev rörelsen vidare tillsammans med sönerna. Karl och Klas arbetade enbart inom själva fabriken. Medan Holger även åkte runt i Sverige och hjälpte till med uppsättning av reveteringsmattor.
År 1937 i december skrev Julia ett 10-årigt arrendekontrakt med sönerna Karl och Klas (Kontraktstid 1937-1947).
År 1942 annullerades arrendekontraktet och sönerna Karl och Klas köpte Arboga Reveteringsfabrik av Julia.
År 1945 föll konjunkturen för vassmattor och reveteringsmattor. Det räckte med en fabrik i Arboga, varför fabriken i Eklången avvecklades någon gång efter 1945.
Vassfabriken i Eklången övertogs så småningom av Carl Wikström och verksamheten lades om. Istället bearbetades väggskivor i masonit för verkstäder och garage m.m.
År 1948 - 1949 upphörde även Arboga Reveteringsfabrik.

En varulagerinventering 30 nov. 1937 visar att det i Eklångenfabriken fanns
1300 reverteringsmattor é 1:80 = 2340:-
4 700 buntar vassrör á 0:50 = 2350:-
1000 kg järntråd n:o 20, á 0:40 = 400:-
400 kg järntråd n:o 28, á 0:58 = 232:-
Summa: 5 322:-

Källa: Bengt Bengtsson ”Arboga reverteringsfabrik 1912-1949. med filial i Eklången.”

måndag 11 oktober 2010

Foton från Eklångens station


Järnvägen och järnvägsstationen i Eklången kom att betyda mycket för byn. Därför försöker vi i projektgruppen få fram så mycket fakta som möjligt om stationen och dess historia. Vi söker både dokument och foton.

Här är några foton som inte var med på utställningen.
Ovanstående foto med sjön Eklången i bakgrunden har vi fått från Margareta Bergqvist, Strängnäs. Loket är på väg mellan Stålboga och Eklången.
Fotokopiorna här nedan är bidrag från Bo Gyllenberg, i Älvsjö
Har du några järnvägsminnen från Eklången att bidra med? Kontakta oss i projektgruppen!

Har du t.ex. bilder från väntsalen med postboxar och biljettluckan?
Vad mnns du om Lennart Slåtterby, Eklångens siste stins?