måndag 6 september 2010

Många såg utställningen i Eklången


Intresset är stort
Intresset för Eklångens historia är stort. I varje fall att döma av de cirka 300 personer som, den 28 och den 28 augusti, besökte Eklångens magasin för att titta på utställningen ”Eklången förr och nu”.
Många uppskattande ord hördes från de besökande och arrangörerna hade bara att ta åt sig av berömmet. Flera besökare hade med sig foton och andra dokument som de lånar ut till projektgruppen för katalogisering, inskanning och kopiering.
På det sättet bidrar de till att skriva Eklångens historia.
Inkomster till Eklångens Byalag
Försäljningen av Byalagskartan över Eklången från 1985, ”Krönika över bredbandsbygget i Eklången 2004-2008” samt informationsbladet ”Eklången förr och nu” inbringade 660 kronor. Tillsammans med inkomsterna från kaffeserveringen fick Eklångens Byalag därmed ett bra tillskott till kassan.
Dessutom tecknade sig 14 nya gratisprenumeranter för ”Eklången förr och nu”. Totalt är det nu 54 prenumeranter som, i sin e-postlåda, får regelbunden information om Eklångens historia.
Möten över tid och rum
Ett värdefullt resultat av utställningen var alla oväntade möten som uppstod mellan eklångenbor i förskingringen, mellan gamla eklångenbor och nya. Folk kom från Stålboga och Oliveberg, Ärla, Torshälla, Eskilstuna, Västerås och Arboga m.fl. platser och människor som inte träffats på decennier möttes och pratade om gamla tider.
Antikvitetsrundan
Utanför magasinet, i Byalagets nya partytält, hade Gustaf Larssons ”Antikvitetsrunda” ett trettiotal besökare som ville veta mer om sina medhavda antikviteter. Dyrast var nog en äkta Jolin med stockholmsmotiv från 1946.
Det var många som visade glada miner efter att ha konsulterat Gustaf om sina prylar.
Media var där
Och så uppmärksammades utställningen i media. Tidigare i veckan av tidningen Folket som hade en artikel om utställningen på fredagen, dagen före öppnandet. Och på måndagen efter utställningen redovisade EskilstunaKuriren en del glimtar.
Utställning nästa år igen?
Nu fortsätter arbetet med att söka efter pusselbitar till Eklångens historia. Kanske blir det en ny utställning nästa år.

Du som har bidrag till pusslet, hör av dig till projektgruppen ”Eklången förr och nu”!


Foton: Inge Bergqvist